basit yeniden üretim


  1. Başlangıçtaki sermayeye eşit bir sermayeyle yapılan yeniden üretim. Diyalektik ekonomi terimidir. Genişletilmiş yeniden üretim deyimi karşılığında kullanılır. Yeniden üretim konusu, diyalektik ekonominin temel bilgilerinden biridir. Üretim, insan yaşamında sürekli olması zorunlu bir olgudur. İnsanlar sürekli olarak üretemezlerse yaşayamazlar. kapitalizm düzeninde bu sürekliliğin özel bir anlamı vardır. kapitalist, elde ettiği artık-değerin tamamını kişisel ihtiyaçlarına harcayarak üretim için daima başlangıçtaki sermayesine eşit bir sermaye kullanırsa bu basit yeniden üretim olur. Ama böylesine basit bir yeniden üretim kapitalizm düzeninde mümkün değildir. kapitalist sürekli olarak işini genişletmek ve artık-değerin daima çoğalan büyük bir bölümünü üretim sürecine katmak zorundadır. Bu genişletilmiş yeniden üretirnse kapitalizmin temel çelişmelerini doğurur: Üretim güçleri geliştikçe tüketim ilişkilerinin dar temeliyle daha keskin bir
    (eco 28.08.2014 06:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.