barem


  1. (Ücret ve aylık derecelerini ve tutarlarını saptayan cetvel. Fransız matematikçisi Bertrand François Barrtne (1640-1703) tarafından yapıldığı için, onun adıyla anılıyor. Gerçekte sadece ücret ve aylıkları değil, her türlü hesabın önceden yapılmış formüllerini adlandırır. Böylelikle ne ödeneceği ve ne alınacağı barem cetveline bakarak bilinir. Örneğin bir otobüs işletmesinin kilometre başına artan oranlı taşıma tarifesi de bir harem cetvelidir. ilkin 1682 yılında uygulanmış.
    (eco 28.08.2014 06:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.