banknot


  1. kağıt para. merkez bankası türkiye cumhuriyeti'nde banknot basmaya yetkili tek kurumdur.
    (eco 04.02.2014 14:00)
  2. Devlet tarafından çıkarılan kağıt para. Bu tanım, banknot deyiminin günümüzdeki tanımıdır. Eskiden "tedavül bankaları tarafından çıkarılan ve üstünde yazılı olan meblayı banknotu getirene derhal ödemeye bankayı zorunlu kılan senet" olarak tanımlanırdı. Nitekim bir zamanlar ülkemizde de Merkez bankasıyla birlikte Osmanlı bankası da banknot çıkarıyordu ve onun çıkardığı banknotların geçerliliği de yasalarla zorunlu kılınmıştı. Tarihsel süreçte banknot, kağıt paranın ilk biçimidir. Bankalar, kendilerine para yatıranlara bu parayı teslim aldıklarına dair banknot, eş deyişle bir çeşit senet verirlerdi. Banknot, onun elinde bulunduranın dilediği zaman bunun karşılığını bankadan derhal alabilmesini saklar. Değeri garantilenmiştir. Bu bakımdan banknotlar da maden paralarla birlikte kullanılmaya başlanmışlardır. Bu banknotların elden ele kullanılması ve hep birden karşılıkları çekilmek için bankalara götürülmemesi, karşılıksız olarak da banknot çıkarma olanağını sağlamıştır. Önceleri banknotlar, derhal maden paraya çevrilebilme niteliğini taşıyorlardı. Sonraları devlet, yasalarla, bunları karşılığı istenmeksizin zorunlu olarak geçerli kıldı. Bu bakımdan devlet tarafından çıkarılan ve zorunlu olarak geçerli kılınan paraya da banknot denilir. Sözcük, ingilizce banker's notes deyiminden türemiştir. Ku.lischer'in anlattığına göre, eskiden İngiliz tüccarları mücevherlerini ve mallarını krala emanet ederlermiş, 1640'ta İngiltere Kralı Charles I. bunlara el koymuş. Bunun üzerine tüccarlar servetlerini kuyumculara emanet etmeye ve karşılığında emanet makbuzu (İng. Goldsmith notes) almaya başlamışlar. Kuyumculara banker denilmeye başlandıktan sonra da bunların adı banker's notes, eş deyişle banknot olmuş.

    (bkz: bank note)
    (bkz: para)
    (eco 28.08.2014 06:27)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.