banka


  1. Para ticareti yapan kurum. İlk bankalar tapınaklardı. Tarihsel süreçte para yerine kullanılan değerli madenlerin taşınması ve saklanmasındaki güçlük, onların tapınaklara emanet edilmesi geleneğini doğurmuştu. Bu açıdan ilk banka, ortalama fâiz oranını da saptayan, m.ö. 3400 yılında, Şamaş tapınağıdır. Bu durum, hemen ortaçağın sonlarına kadar sürmüştür: XII. yüzyılda Templier tarikati mevduat, transfer ve ipotekli kredi işlemlerinin yapıldığı uluslararası bir banka durumundaydı. Bir yandan da, özellikle antik-çağ Yunanistan'ında, ellerindeki değerli madenleri teminat karşılığında güvenilir bir yere bırakmak isteyenler için bir çeşit emanetçi durumunda bulunan sarraflar türemeye başlamıştı. İlk bankerler, bu sarraflardır. Banka sözcüğü de, onların üstünde para saydıkları tezgah anlamındaki İtalyanca banco sözcüğünden alınmıştır. Renaudot der ki: "İlkin sadece bir ödeme konusu olan alacak, zamanla bizzat alınıp satılabilen bir değiştirme nesnesi haline geldi" Tapınaklar ve sarraflar emanetçilik ve aracılık görevlerine karşı belli bir ücret almaktaydılar. Kendilerine para bırakanlara faiz adı altında üstelik para veren bankalar bu aşamada meydana gelmiştir. Bu anlamda ilk bankalar Venedik Rialto Bankası (1587), Amsterdam Bankası (1609), Hambourg Bankası (1619), Isveç Bankası (1659) ve İngiltere Bankası (1696)'dır. Bu bankalar devletlere de borç vermeye başlamışlardı. "Devlet borçlarıyla ilgili esham ve tahvil/atm yanında ticari senetler de ciro ve iskonto edilmeye başlamıştıé kapitalizmin emperyalizm döneminde bankalar yoğunlaşmış ve küçük bankalar eriyerek büyük bankalarda merkezleşmişlerdir. Bu evrede bankalar da tekelleşmişler, sanayi ve banka sermaye birleşerek mali anamal doğmuştur. Sanayiciler ve bankacılar, artık banker-sanayicilerdir. Bugün dünya pazarlarına bu mail sermaye grupları egemendir. "Bankaların temel görevi ödemelerde aracılık etmektir. Böylece işlemeyen anamalı işleyen anamal durumuna getirirler. Bu, paranın kar jeneratörü durumuna gelmesi demektir. Bankalar her çeşit geliri biraraya toplayarak sermayedarların emrine verirler.
    (eco 24.08.2014 00:00 ~ 24.08.2014 00:49)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.