bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler


  1. dilimizde de yerleşmiş olan fizyokratların ünlü formülü. bu deyim ilk olarak fizyokratlardan jean claut de vincent de gournay tarafından ileri sürülmüştür. ekonomik gelişmenin her türlü sınırlamadan arınmış serbest alışverişle olanaklı bulunduğu savını dilegetirir. fizyokratlar bir doğal düzenin varlığına inanıyorlar ve bu düzenin tanrı tarafından yürütüldüğü varsayımını ilerisürüyorlardı. bireyci ve liberal okulun kurucusu sayılan adam smith, tanrısal gücü bireyin kişisel teşebbüs gücüne çevirerek formülü olduğu gibi benimsedi. bu anlayışa göre ekonomik doğrultuyu en iyi saptayacak olan bireyin kişisel çıkarlarıdır. genel çıkar, bu kişisel çıkarların toplamından başka bir şey değildir. bu yüzden bireyleri her türlü ekonomik davranışında serbest bırakmalı ve asla onlara engel olmamalıdır. liberal ekonomi anlayışının bu ilkesi bir süre geçerli kalmış, liberalizmin çelişkileri keskinleşmeye başlayınca devletin işe el koymasını bizzat kapitalistler istemiştir. özellikle keynes kuramı bu isteği yansıtır. bu çelişkiler ayrıca serbest rekabeti, tam karşıtı bulunan tekelleşmeye dönüştürmüştür.

    (bkz: laissez faire, laissez passer)
    (bkz: liberalizm)
    (eco 19.08.2014 03:00)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.