amortisman


 1. eskime ve aşınma için ayrılan pay. herhangi bir malın (binalar, makineler, aletler vb.) kullanılmaz bir duruma gelinceye kadar güçten düşmesini, yıpranıp eskimesini tanımlar. maliye dilinde sermayenin bölüm bölüm kazançtan çekilerek yerine konmasını, bir borcun periyodik ödemelerle kapatılmasını da dilegetirir. bundan başka amortisman deyimi, sadece fiziksel yıpranmayı değil, teknik yıpranmayı da kapsar.

  yeni icad edilmiş bir makine eski makineyi üretim dışına atar ve kullanılmaz hale getirilebilir.

  (bkz: amortization)
  (eco 18.08.2014 17:00)
 2. Amortisman, genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler oluşturulurken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir.
  (ghost 17.09.2014 21:26)
 3. Bir firmada bir yıldan fazla kullanılacağı düşünülen ve herhangi bir biçimde değerden düşmesi söz konusu olan ekonomik değerlerde (taşınmazlar, bunların tamamlayıcı parçaları, ayrıntıları, makine, techizat, vb.) Oluşacak değerlerin bir yıl içinde uğradıkları değer kayıplarının üretilen malların maliyet
  tutarlarına eklenmesi veya söz konusu kayıpların o yılın giderleri arasına yazılmasıdır.

  (eco 29.01.2015 07:06 ~ 29.01.2015 07:06)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.