adam smith


 1. merkantilist bakış açısına ters olarak servetin asıl kaynağının üretim gücü olduğunu savunur. bir ülkenin üretim araçları, teknolojisi, emeğinin niteliği ve niceliği ne kadar fazla ise üretim gücü de o kadar fazladır der.

  adam smith'e göre ülkelerarası işbölümü ve uzmanlaşma artarsa herkes için iyi olur.

  ayrıca;

  (bkz: mutlak üstünlük teorisi)

  (bkz: emek - değer teorisi)
  (eco 09.10.2013 14:00 ~ 09.10.2013 14:52)
 2. iskoctur.. uluslarin zenginligi kitabiyla iktisatin bilimsel alana tasinmasina onculuk etmistir.. esasinda ahlak felsefesi profesorudur.. kitaplarinda bu ozelligi agir bi sekilde kendini hissettirir..
  (omernaci 09.10.2013 15:27)
 3. A. Smith ilk defa sermayeyi ikiye ayırmıştır: Sabit sermaye, değişen sermaye.
  (phobos 10.10.2013 14:43)
 4. Meslektaşım olan John Nash'in teorisini yerle bir ettiği insan.
  (john bollinger 10.10.2013 23:30)
 5. iktisadın babası diye adlandırılır.
  (keynes smith karisimi 13.10.2013 11:03)
 6. :))  (gercek_keynesyen 13.10.2013 16:54)
 7. İskoçyalı düşünür Adam Smith iktisat biliminin kurucusudur. Hatta iktisadın babası diye tanımlanmıştır. Bir düşünür ve iktisatçı olan Adam Smith, siyasi ve iktisadi olayların yanında Ahlak Felsefesi ile de ilgilenmiştir. Adam Smith daha önceki akım olan merkantilist düşünceye karşı çıkmış ve iktisadi faaliyetlerin serbestleşmesinin önemini savunmuştur. Yani hem siyasi hem de iktisadi çerçevede liberalleşmeyi savunmuştur.

  1776 tarihinde çok önemli eseri olan Ulusların Zenginliği adlı kitabı yayınlanmıştır. Ulusların Zenginliği eseri, liberal kapitalizmi savunan ve tam anlamıyla özgürlük ortamının nasıl oluşup işlediğini açıklayan bir çalışma olmuştur. Smith herhangi bir kesimin faydasını değil tüm ülkenin faydası ve refah düzeyi ile ilgilenmiş ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmiştir.

  Adam Smith uluslar arası ticaretin önemini savunmuş ve ülke refahının sağlanması için gerekli olduğu üzerinde yoğunlaşmıştır. Uluslar arası ticaretin gelişebilmesi için de serbest mal dolaşımı anlayışının liberalleşmenin olmasını savunmuştur. Sermaye birikimi çok önemlidir ve bunun sağlanabilmesi için iş bölümü ve dolayısıyla üretimde ve üretim tekniklerinde yaşanan gelişmelere bağlı olduğunu belirtmiştir. Büyümenin sağlanabilmesi için sermaye birikimi çok önemlidir. Adam Smith mikro ekonomik sorunlar üzerinde de çalışmış ve fiyatları belirleyen üretim maliyeti olduğuna ulaşmıştır.

  Smith, devlet müdahalesinin en düşük seviyede olması gerektiğini savunmuş ve devletin masrafları arttırmaması için hareketlerinin yoğun olmamasını belirtmiştir. Bunlarla birlikte devlete üç görev yüklemiştir. Bunlardan ilki devletin toplumunu diğer devletlere karşı en iyi şekilde koruması ve savunması olmuştur. Bir diğer görevi, halk için en adil davranışları benimsemesidir. Sonuncusu ise, toplum yararına olacak kamu kurum ve kuruluşlarını kurmak olarak sıralamıştır.


  (ghost 11.02.2015 14:47 ~ 11.02.2015 14:51)

Ekonomi Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.