�deme kar��l��� teslimat ilkesi 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.