�deme kar��l��� �deme 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.